Otváracie hodiny

MASÁŽE + SUCHÉ PROCEDÚRY
Pondelok09:00 - 20:00
Utorok09:00 - 20:00
Streda09:00 - 20:00
Štvrtok09:00 - 20:00
Piatok09:00 - 20:00
Sobota14:00 - 19:00
Nedeľahromadné objednávky

SAUNY

Pondelok14:00 - 21:00 MIX
Utorok  14:00 - 21:00 ŽENY
Streda14:00 - 21:00 MIX
Štvrtok   14:00 - 21:00 MIX   
Piatok14:00 - 21:00 MIX
Sobota14:00 - 21:00 MIX
Nedeľahromadné objednávky

KOZMETIKA
párny týždeň
Pondelok09:00 - 17:00
Utorok09:00 - 17:00
Streda09:00 - 17:00
Štvrtok09:00 - 17:00
Piatok09:00 - 17:00
Sobotahromadné objednávky
NedeľaZATVORENÉ

nepárny týždeň
Pondelok11:00 - 19:00
Utorok11:00 - 19:00
Streda11:00 - 19:00
Štvrtok11:00 - 19:00
Piatok11:00 - 19:00
Sobotahromadné objednávky
NedeľaZATVORENÉ

SOLÁRIUM
Pondelok09:00 - 21:00
Utorok09:00 - 21:00
Streda09:00 - 21:00
Štvrtok09:00 - 21:00
Piatok09:00 - 21:00
Sobota14:00 - 21:00
Nedeľahromadné objednávky

Facebook

Partneri

Prešovský informačný server


VSZP


Elba

Akceptujeme

Edenred
UP Slovensko
Benefit plus
Akceptujeme kartu Multi-Sport

+ všetky druhy platobných kariet

Použitie sociálneho fondu


Použitie sociálneho fondu podľa §7 zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde

Zamestnávateľ môže v rámci svojej sociálnej politiky poskytovať zamestnancom podľa §7 zákona č. 152/1994 Z.z. zo sociálneho fondu nasledovné prostriedky:

na stravovanie nad rozsah Zákonníka práce
na dopravu do zamestnania a späť
na služby, ktoré zamestnanec využíva
na regeneráciu pracovnej sily
na účasť na kultúrnych a športových podujatiach
zdravotnú starostlivosť  sociálnu výpomoc a pôžičky   doplnkové dôchodkové sporenie, okrem príspevku, ktorý je zamestnávateľ povinný
platiť podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení
a na ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov

Príspevok z fondu môže zamestnávateľ poskytnúť nielen zamestnancovi, ale aj rodinnému príslušníkovi, za ktorého sa považuje manžel, manželka a nezaopatrené dieťa, poberateľovi starobného ( predčasného starobného, invalidného) dôchodku, ktorého zamestnávateľ zamestnával ku dňu odchodu do dôchodku.

Tvorbu, výšku, použitie, podmienky poskytovania príspevkov z fondu a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom dohodne zamestnávateľ s odborovou organizáciou v kolektívnej zmluve, resp. vo vnútornom predpise, ak v organizácii nepôsobí odborová organizácia.